Halv miljon containers i Århus

Hamnen i Århus slog nytt rekord 2004 och befäster sin position som Danmarks största containerhamn. Containertrafiken ökade med tolv procent till 499.619 TEU, den högsta siffran någonsin. Totalt ökade godsomsättningen med 3,5 procent till 10,5 miljoner ton. Kol ökade med 173.000 ton, sjövägs containertrafik med 128.000 ton och ro-ro-trafiken med 132.000 ton. Oljetrafiken minskade något.