Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Ekonomi | Politik | Regelverk

Hallå där, Irene Fällström!

Hallå där, Irene Fällström – Redareföreningens informationschef som precis deltagit i ett remissmöte om det framtida transportsystemet. 

Vad diskuterades?

– Diskussionerna utgick från proppen om det nationella transportsystemet 2014–2025 och de planerade investeringarna på 522 miljarder. Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm påpekade att det rör sig mycket om att utveckla och förvalta det vi redan har med stort fokus på underhåll av väg och järnvägar. Inte så mycket nytänk med andra ord. Eftersom remisstiden går ut i oktober ville man få in fler synpunkter om denna stora satsning som ska göras. 

Hur mycket sjöfart kom upp?

– Det var väldigt mycket folk på seminariet men ingen av talarna nämnde något om sjöfart, inte flyg heller för den delen. Däremot var det några av de inbjudna seminariedeltagarna som ställde frågor om sjöfartens betydelse för utvecklingen, tillgängligheten till våra hamnar bland annat. I pausen hann jag fånga infrastrukturministern (Catharina Elmsäter-Svärd, reds. anm.).

Vad förde du fram?

– Jag talade om behovet av att utnyttja våra vattenvägar i större utsträckning och att det borde komma med i det slutgiltiga förslaget. Sjöfartens infrastrukturkostnader är låga i en jämförelse. Hon svarade att regeringen visst ser sjöfarten som viktig, vi på Redareföreningen upplever ju inte det riktigt så. Nu handlar det för vår del om att bli ännu mer synliga och debattera våra frågor så att de slår igenom politiskt.

Vilken roll spelade mötet?

– Jag tycker det var bra och det var tydligt att man vill ha in mer synpunkter och förslag som uppfyller transportmålen, att mycket fortfarande är öppet. Vi kommer bland annat att lyfta fram närsjöfarten och de inre vattenvägarna i vårt remissvar. Vi vill att man ser sjöfarten som en viktig del av infrastrukturen, att potentialen tydliggörs. Sjöfarten kompletterar väg och järnväg för såväl transporter som för passagerartrafik, kollektivtrafik inte minst.

Kommer tonnageskatt och ett internationellt register med i ert svar?

– Nej, det kommer inte att vara vårt huvudfokus.