Grönt ljus för ny kajanläggning i Karlshamn

Miljödomstolen ger nu Karlshamns Hamn klartecken för att bygga en ny kajanläggning – en investering på runt 100 miljoner. Kajen kommer att ligga i det nya etableringsområdet om 200.000 kvadratmeter. I området kommer framför allt verksamheter inom energiområdet att ligga. Nordisk Etanol och Biogas AB har redan köpt mark i området. Företaget planerar en drivmedelsfabrik med produktionsstart 2012. Enligt hamnen kan fartygstrafiken till och från fabriken komma att generera 450 nya fartygsanlöp om året.