Kategori: Hamn/Logistik

Göteborgs Hamns östra port

Vaggeryd är så nära mitt i södra Sverige man kan komma.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]a Sverige man kan komma.

Vänder man näsan västerut och knallar cirka 15 mil når man Västerhavet ungefär vid Vallda Sandö utanför Kungsbacka. Tar man av i rakt ostlig riktning i stället, får man promenera runt en mil kortare innan man blir blöt om fötterna i Misterhults skärgård mellan Västervik och Oskarshamn. Här mitt i de småländska skogarna finns numera Göteborgs Hamns östra port.

Vaggeryd är en kommun med närmare 13 000 invånare. Här finns två centralorter – Vaggeryd med cirka 5 000 invånare och Skillingaryd med 1 000-talet färre.

Att Göteborgs Hamn gillar läget är inte konstigt för här finns det kunder. Vagge-ryds motto ”där hjulen alltid snurrar” visar vad det handlar om, för detta är mitt i entreprenörs-Sveriges hjärta. 

Företagarandan är djupt förankrad i kommunen. Sysselsättningen är hög i de runt 500 företagen, och drygt hälften av de yrkesverksamma jobbar inom den privata sektorn, vilket kan jämföras med snittet på runt 20 procent i svenska kommuner. 

Motorväg, järnväg och flygplats

Ett av de mer utmanande jobben man kan ha i kommunen är nog arbetsförmedlare, arbetslösheten låg på runt två procent innan finanskrisen slog till med full styrka. Ur logistisk synvinkel har man ett bra läge med såväl E4 som järnväg genom kommunen och Axamo flygplats en dryg halvtimme bort.

Läget och den stora förståelsen för näringslivets behov från samhällets sida i regionen har också lett till ett ökat intresse för industri- och företagsetableringar utifrån och det gäller inte minst av transport- och logistikskäl. De stora detaljhandelskedjorna etablerar distributionscentraler och var och varannan kommun vill ha en kombiterminal innanför sina gränser. 

Det senare har dock väckt en del farhågor om överetablering, en något osund konkurrens om allmänna medel används på fel sätt och en del kommuner har nu, åtminstone för tillfället, skrinlagt sina planer.

Stark företagsservice

Regionen Nässjö/Jönköping/Vaggeryd
har av tidningen Intelligent Logistik i år valts ut som Sveriges fjärde bästa logistikläge/region, och det utan att ha tillgång till några vattenvägar. 

Motiveringen är: 

”Stort befolkningsunderlag i det logistiska täckningsområdet. God transportinfrastruktur. Mycket god företagsservice och god tillgång till mark för etablering. Logistikutbildning på akademisk nivå vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Tre kombiterminaler. Aktiva logistik- och företagsnätverk. Största nytillskottet av logistikytor i landet de senaste åren.”

Kombiterminal

Mitt i denna smältdegel finns transportföretaget PGF som etablerades 1997 som åkeri och som nu också kör järnvägspendlar till och från Göteborgs Hamn.

Etableringen av den nya kombiterminalen är i sig ett bevis på att detta är en region där företagande och entreprenörskap driver utvecklingen, också inom det allmänna. 

– Vi började driva frågan och prata med kommunen 2008, samtidigt som vi byggde en liten terminal, berättar Peter Rostedt, vd för PGF.

Sedan gick det undan. Regionen kom med, EU-pengar ordnades, Banverket förbättrade spåret till Värnamo och två år senare stod Vaggeryds kombiterminal klar, fast utanför Skillingaryd. Upplägget är att kommunen har byggt och äger terminalen som PGF arrenderar på 15 år med utköpsrätt och mot garantier på att det är en öppen terminal för alla intresserade att använda.

Lagerkunder

2008 startades pendlartågen till och från Göteborgs Hamn. Det som är nytt nu är att importhanteringen av containrarna kan flyttas från hamnen till Vaggeryd. Det här innebär fördelar för alla inblandade. I hamnen kan importcontainrarna sättas direkt på ett tåg i stället för att belamra yta.

– En hamn är en omlastningsplats, och inte en lagringsplats, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn.

På terminalen i Vaggeryd finns det minst sagt gott om utrymme för lagring av containrar och därmed fler affärsmöjligheter. 

– Vi kan få lite fler lagerkunder, och vår affärsidé är hantering och lagring, säger Henning Berggren som är ansvarig för försäljning och marknadsföring på PGF.

För kunderna i regionen innebär det inte minst stora möjligheter att planera sitt kassaflöde. Nu kan man ha containern nära, men man behöver inte hämta ut den förrän man behöver innehållet. Det gör att man här kan hämta ut godset, förtulla det, förädla varan och fakturera den innan momsen skall betalas.

Men det finns fler fördelar med importflytten till Vaggeryd.

– Servicen och ett otroligt bra samarbete, säger Annika Löfgren som är logistikchef på Jysks stora distributionsanläggning för Sverige och Finland i Nässjö.

4 500 containrar

Jysk är också pilotföretag för den här satsningen som nu skall utvärderas, men Magnus Kårestedt är övertygad om att vi kommer att få se fler importknutpunkter knutna till Göteborgs Hamn under nästa år.

Jysk etablerade sin logistik- och distributionscentral på 55 000 kvadratmeter i Nässjö för tio år sedan. Även här var det kommunen som drog.

– Man är väldigt på, och det var något som imponerade på danskarna, det finns en kultur i kommunen som drar hit logistikverksamheter, säger Annika Löfgren.

Jysks verksamhet är delad i två från varandra oberoende verksamheter, Jysk Nor-dic och Jysk i Tyskland. Jysk Nordic har fyra centrallager. Förutom det i Nässjö finns det ett i Danmark, ett i Polen och i Jysks värld är Norden stort för det fjärde ligger i Shanghai. Den verksamhet som Annika Löfgren basar för genererar 4 000–4 500 containrar per år över Göteborgs Hamn, mest 40-fotare och huvudsakligen från Asien. I Nässjö har man runt 100 fast anställda och man skeppar ut cirka 1 000 lastpallar med varor per dag.

Att varje vecka få upp emot 100 containrar på en och samma gång till Göteborgs Hamn genererar en hel del arbete, och det är ingen tvekan om att det nya upplägget underlättar. Nu innebär Vaggerydsflytten inte att alla containrar går den vägen. Uppemot 80 procent av trafiken till Jysk i Nässjö sköts genom avtal med Maersk Line som beslutar om vilket transportslag som skall användas. 

Ny distributionsanläggning

Av de resterande 20 procenten kan en del containrar innehålla prioriterat gods, till exempel restade varor, och dessa kommer även fortsättningsvis att gå med bil.

Borträknat detta kan det ändå röra sig om upp till 1 000 containrar per år som Jysk tar hem via Vaggeryd, och det finns både kapacitet på tågen och på uppställningsytor för dem. Och nya kunder kommer till Vaggeryd Logistic Center. Just nu bygger ProLogis en 60 000 kvadratmeter stor distributionsanläggning för Expert på området.

Idag kör man ett tåg om dagen, sex dagar i veckan, vilket ger en kapacitet på cirka 1 000 TEU i veckan. Skippar man lördagsturen och satsar på två tur-och-retur-resor vardagar dubbleras kapaciteten. Dagtid får man slåss med rälsbussar om utrymmet på den oelektrifierade banan (något som man hoppas skall vara historia snart) men nattetid finns det gott om plats.

Arbetar man i det småländska näringslivet har man god koll på kostnaderna och såväl Annika Löfgren på Jysk som Peter Rostedt och Henning Berggren på PGF är litet fundersamma över avgiftssättningen i Göteborgs Hamn. 

De tycker att hamnen ”straffar” järnvägstransporten genom att ta ut en avgift där motsvarande inte finns för en biltrans-port.

Upphandling om växlingsarbete

Det tillbakavisas av Claes Sundmark på hamnen som idag har runt hälften av sina containertransporter över land på järnväg.

– Vi jobbar stenhårt för järnvägstrafiken, men lägger en infrastrukturavgift på denna eftersom vi har en del arbetsinslag där som vi inte har på vägsidan. 

Han betonar också att hamnen äger betydligt mer järnvägsinfrastruktur än väg, och att det kostar.

Hanteringsavgifter kommer i framtiden att hanteras av den eller de som tar över som operatörer av containerhamnen, men Göteborgs Hamn kommer även fortsättningsvis att ha kvar ansvaret för järnvägsförbindelserna. 

Just nu är man inne i upphandlingsprocessen för att välja den operatör som skall sköta växlingsarbetet. Idag sköts detta av Green Cargo, och om de skall få fortsätta eller om en ny operatör skall få chansen avgörs innan året är slut.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]