Goda tider för Sydkoreas varvsindustri

Den sydkoreanska varvsindustrins export ökar, i år väntas det totala värdet uppgå till närmare USD 50 miljarder, jämfört med USD 43 miljarder föregående år. Exporten ökar trots en global ekonomisk nedgång och att allt färre nybyggnadskontrakt skrivs. Sydkoreas regering säger i ett uttalande att varvsindustrins exportvärde uppgick till ungefär USD 25 miljarder för första halvåret, en uppgång med 34 procent jämfört med de första sex månaderna i fjol. I Sydkorea finns bl a Hyundai Heavy Industries, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering och Samsung Heavy Industries.