Fotograf: Sveriges Riksdag

Kategori: Politik | Specialfartyg

Genombrott för inre vattenvägar

Riksdagen röstar ja till regeringens förslag om tekniska föreskrifter för fartyg på inre vattenvägar. 

– Med det nya regelverket på plats möjliggör vi för en helt ny typ av sjöfart i Sverige. Vi får krav och regler som är särskilt anpassade för villkoren på våra inre vattenvägar, vilket förenklar och effektiviserar för de rederier som vill bedriva verksamhet där, säger Jessica Rosencrantz, riksdagsledamot (M) i trafikutskottet och sjöfartspolitiskt ansvarig för Moderaterna.

I Sverige har hittills så kallade havssjöfartsregler gällt för all fartygstrafik. I och med lagändringarna ska Sverige börja införa delar av EU:s regler om inre vattenvägar. Inre vattenvägar är till exempel älvar, strömmar, sjöar, kanaler och vissa kuststräckor. Bland annat ska svenska fartyg ha ett särskilt certifikat för inlandssjöfart om de trafikerar inre vattenvägar. Kravet gäller inte fartyg som bara trafikerar svenska vatten och som har annat giltigt certifikat.

Lagändringarna ska träda i kraft den 1 september 2014, och för fartyg med giltiga certifikat föreslås en övergångsperiod fram till senast den 30 december 2018.

När riksdagen under gårdagen voterade om ett antal lagförslag var ingen talar anmäld till punkten ”Genomförande av EU:s inre regelverk om inre vattenvägar – del 1”.