Fotograf: Melker Dahlstrand

Kategori: Container | Passagerarsjöfart | Politik

Ännu ett steg mot inre vattenvägar

Regeringens arbete med att införa EU:s regelverk om inre vattenvägar i Sverige går planenligt vidare. På måndagen överlämnades propositionen ”Tekniska föreskrifter för fartyg på inre vattenvägar” till riksdagen. 

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]gar” till riksdagen. 

Propositionen är – som Sjöfartstidningen tidigare har skrivit – en del i den handlingsplan för sjöfarten som regeringen presenterade i januari och syftar till att utveckla de inre sjötransporterna.

Försvagad konkurrenskraft

Bakgrunden till propositionen är att Sverige i dagsläget tillämpar samma regelkomplex för de inre vattenvägarna som för havssjöfarten, främst beroende av säkerhetsskäl då framför allt Vänern och Mälaren ansetts vara vattenvägar av havskaraktär. Kritikerna har dock menat att detta lett till onödigt höga kostnader för de svenska rederierna och försvagat deras konkurrenskraft gentemot andra transportslag. 

Om propositionen som nu har överlämnats till riksdagen får bifall kommer Sverige – i likhet med övriga Europa – istället att få olika regelverk för inlandssjöfarten och havssjöfarten, något man hoppas ska leda till mer rättvisa villkor mellan transportslagen och ett bättre utnyttjande av de inre vattenvägarna. 

Stora möjligheter 

I propositionen skriver man att det framför allt finns näringspolitiska skäl till att regelverket om inre vattenvägar införs i Sverige, och att företrädare för den svenska sjöfarten ser stora möjligheter att utveckla de inre sjötransporterna om regelverket införs. 

Man skriver också att genomförandet av EU:s regelverk kommer att skapa nya förutsättningar för sjöfartsbranschen att utveckla såväl gods- som passagerartrafik på de inre vattenvägarna.  

Delegering av besiktning

I propositionen föreslås också att Transportstyrelsen ska kunna överlåta besiktningen och certifieringen av fartyg avsedda för inre vattenvägar till erkända klassificeringssällskap. 

De ändringar i fartygssäkerhetslagen (2003:364) som krävs för att genomföra EU:s direktiv om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart föreslås träda i kraft den 1 september 2014. 

Det är ännu inte bestämt något datum då riksdagen ska fatta beslut om propositionen.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]