Sverige vill införa EU-regler om inre vattenvägar

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd lovar en proposition där regeringen inför EU:s regelverk om inre vattenvägar under 2013.– Det innebär att reglerna kan införas 2014, säger ministern till Sjöfartstidningen.Först måste dock våghöjderna på Vänern utredas eftersom den tidigare utredaren Johan Franson kom fram till att det kan gå för höga vågor på Vänern för att EU-reglerna med bland annat lägre bemanningskrav och enklare fartyg enkelt ska kunna införas i Sverige.– Där ger vi Trafikverket och SMHI i uppdrag att utreda våghöjderna på delar av Vänern men vi har flera vatten, som Göteborgs skärgård, Stockholms skärgård, Mälaren och längs kusterna som inte behöver utredas. Där har vi så pass mycket data redan.– Vi gör det här som en följd av kapacitetsutredningen som visar att det egentligen inte finns någon kapacitetsbrist på vattnet.Infrastrukturministern lovade också efter ett möte med näringen i Göteborg flera andra satsningar på sjöfarten i budgetpropositionen i höst, bland annat på forskningen.– Forskningen på sjöfarten har egentligen försvunnit ut, Estoniafonden har fasats ut och inga nya pengar har skjutits till. I budgetpropositionen kommer en del av forskningsanslagen vara specifikt för sjöfarten men vi får inte fastna i något stuprörstänkande och bara se sjöfart som transporter.