Trasiga givare och otillräckliga kunskaper orsakade kollision

Ett av världens största containerfartyg, tyskflaggade ”Savannah Express”, förlorade i juli 2005 backmanövreringsförmågan och gick emot ett linkspan i Southampton. Bristande kunskaper om hur det elektroniska insprutningssystemet till huvudmotorn fungerade innebar att en backmanöver uteblev. Fartyget fick mindre skador medan skadorna på linkspannet blev omfattande.Fartyget lämnade Singapore med en trasig positionsgivare till en av styrsystemets totalt fyra hydraulpumpar. Detta innebar att denna pump var låst i ett läge som innebar 100 procent matning för full framdrift. Dessutom var tre av fyra tryckgivare på hydraulpumparnas sugsida trasiga. När den fjärde givaren havererade på väg in till Southampton stannade huvudmaskinen. Maskinbefälen feltolkade larmen och gick över på backupsystemet, som då på grund av de felaktiga givarna inte gav tillräckligt med hydraultryck för att kunna reversera huvudmaskineriet. De två bogserbåtarna orkade inte hålla emot utan fartyget gick emot linkspannet. The Marine Accident Investigation Branch, MAIB pekar i sina rekommendationer bl.a. på nödvändigheten att höja utbildningskraven för maskinpersonal och fartygselektriker.