Fripassagerare funnen död på Danica Brown

Knappt har problemet med Danica White fått en lösning förrän det danska coasterrederiet H. Folmer & Co i Köpenhamn drabbas på nytt. När rederiets fartyg Danica Brown anlöpte spansk hamn häromdagen upptäcktes en död fripassagerare i lastrummet. Danica Brown, som gått i timecharter mellan Namibia och Kongo i ett års tid, kom till Spanien med djurfoder i lasten från Tema i Ghana. Fripassageraren hade uppenbarligen lyckats gömma sig i lasten, men hade avlidit under sjöresan till Spanien. Kroppen har överlämnats till spanska myndigheter.