Fotograf: Adam Bergman

Kategori: Haveri | Politik | Regelverk

Allt fler sjöolyckor

Mellan 3.500 och 4.000 marina incidenter väntas rapporteras in till EMSA under 2015. En kraftig uppgång från 3.025 inrapporterade förra året.

EMSA, European Maritime Safety Agency, har samlat in uppgifter om fartygsolyckor sedan 2011. Då rapporterades endast 1.271 incidenter in vilket EU-organet menar var en kraftig underrapportering från medlemsländerna. En underrapportering EMSA fortfarande menar finns kvar, särskilt för mindre allvarliga incidenter.

Stor andel allvarliga

Sedan 2011 har totalt 9.180 incidenter rapporterats in. Av dessa klassas 4 procent som väldigt allvarliga vilket innebär att en människa dött, fartyget gått förlorat eller att allvarliga skador på miljön uppstått. 21 procent klassas som allvarliga, 59 procent som mindre allvarliga och 16 procent klassas som ”marine incident” som innebär en händelse som om den inte korrigerats i tid hade lett till en olycka.

Av 2014 års rapporterade incidenter berörde 2.047 olyckor där fartyg skadades och 978 där endast personer skadades.

Alla medlemsländer i EU ska rapportera in incidenter där fartyg flaggade i landet är inblandade, oavsett var händelsen inträffar, och alla olyckor som sker på deras vatten oavsett flagg på de inblandade fartygen. Hela rapporten från EMSA finns att läsa här.

Kommentarer

 • Kapten Haddock

  ju mer pappersjobb o checklistor bidrar till fler olyckor??

 • Fredrik

  Undrar varför detta ökar har navigatörerna ändrats på något sätt?

 • Lycklig pensionist

  Kan det möjligen bero på alla ”KOMPETENTA och VÄLUTBILDADE” asiater och öststatare?

 • Anonymous

  Kanske mera blandbesättning I farten? För olyckorna har ju ökat mitt i allt! Hälsn, erfaren finsk styrman

 • origoxy

  Knappast checklistoras fel…… däremot kanske att kunskapsnivån sjunkit avsevärt på nautiker, ju fler rederier som vill betala ”så lite som möjligt, helst på miniminivå” ju fler olyckor kommer ske.

  If you pay peanuts you get monkeys………

 • Tommy

  Det är inte incidenterna som ökat utan hur många som rapporteras in.

 • Anonymous

  Störst antal intendur olyckor dvs kocken halkat i köket och slagit sig…..

 • Anonymous

  Inte så konstigt som sjöfarten förändrats mycket, kvaliteten på sjöfolk har ju inte höjts precis även om varje individ har mer och mer certifikat som visar deras kunskap. Sjöfartsyrket är ett praktisk och inte ett teoretiskt, mycket av det som händer ombord lär man sig inte i skolbänken utan måste upplevas. Tyvärr saknas det mycket med dagens utbildningsystem som mer eller mindre framtvingades av rederierna, förr behövde man 36 sjömånader innan man fick söka in till sjöbefäl och minst 2 års studier för sjökapten, nu går det på 4 år med studier och praktik så är man utbildat sjöbefäl. Ta detta med praktiken, kadetter får för varje dag ombord räkna x 3= sjö tid, alltså lär de sig tre gånger så fort som oss andra som gått det långa vägen. Är ju glad att gått den långa vägen då jag har en solid grund att stå på. Ta bara synen på navigation, många navigatörer stirrar bara på skärmarna speciellt på ECDIS och inte lyfter blicken och tittar ut och att det skall användas internet, mobiler osv på bryggan och vad tillför detta till navigationen. Har personligen aldrig med mig mobil, laptop osv. på vakt på bryggan eller lastning/lossning detta sköter jag under frivakten.

  • Anonymast

   Blir lite rädd när jag ser vad du skriver. Mycket bra att du inte tar med mobil och laptop på bryggan, detta är väl självklart! Men om jag förstår dig rätt så är det många av dina kollegor som gör det, har svårt att tänka mig att man kan koncentrera sig på navigation/lasthantering samtidigt som man tar privata samtal eller facebookar.

   • Anonymous

    Tyvärr är det den bistra sanningen, ses mer eller mindre som en rättighet att ha detta.

 • Anonymous

  Varför talas det inte mera o det här? En konkret udersökning om olyckorn beror på billighetsbesättnig? Så skulle man få svart på vitt och kunna påvisa åt myndigheter att så är fallet och därmed hoppas på att lagar skulle stiftas för att få stopp på att rederierna importerar billig arbetskraft.

 • Kapten Haddock

  Seglar som skeppare med filipin besättning, problemet är att kavaliten på befälet har ju inte blivit bättre de senaste åren tvärtom, sedan dem med checklistor mm, olyckorna har nog inte ökat pga av dessa utan pga hur de används, alla dessa listor som skall göras innan ankomst, har sett vid flera tillfälle att när dessa görs så glöms allt annat runtomkring bort, detta tror jag är en bidragande orsak till kollisioner grunstötningar nära lotsplatser mm

  man får vad man betalar för

 • Anonymous

  Mer intensiv trafik, i allt högre fart till sjöss/tempo i hamn med lite chanser till återhämtning för besättningen orsakar olyckorna. Har inget med varken lön, nationalitet eller utbildning att göra.
  För kunde man köra vakt om vakt på skutorna då man fick en helg i hamn att vila ut (alt. slå runt!). Men idag går många på vakt 12 timmar per dygn i månader i sträck. Tror fan att dom nickar till ibland!
  Och i 15-20 knop hinner det hända mer än i 7-10 knop. Bara som exempel.
  Men hade båtarna med öststatsbefäl tagit bort brännvinet så hade det iaf inte gjort nån skada.

 • Sjöbuse

  För drygt 20 år sedan kom sjöfartens myndigheter på att vi måste få ner antalet olyckor till sjöss. Vad hände då?
  Jo, ISM och STCW infördes dvs. ”alla” rutiner skulle nedtecknas och sjömän skulle skolas enhetligt världen över – lika för alla. Dessa nya regelverk skulle följas av alla ombord och på rederierna vilket så här i efterhand kan konstateras gav både positiv och negativ inverkan på sjösäkerheten. Det mest positiva var att redarna inte längre kunde beordra befälhavarna att göra mindre rumsrena saker men också att jobbet ombord blev lite mer strukturerat. Det negativa i den globala sjöfarten var att många sjömän istället för att som tidigare själva organisera, planera, ansvara och utföra allt arbete ombord, nu blev tvungna att utföra arbetet utgående från checklistor vilket enligt min uppfattning inte var fel bara man alltid hade gott sjömanskap i åtanke och att ISM och checklistor medgav avvikelser utgående från gott sjömanskap.

  Därefter har nya sjömän från alla olika kulturer världen över skolats in i branschen med ISM, checklistor och inom många kulturer och även företagskulturer, följer man slaviskt vad som står i ISM och dess checklistor men har glömt bort eller kanske rentav aldrig lärt sig vad gott sjömanskap innebär i praktiken. Eller så vågar man inte göra avsteg från checklistor/ISM manualer, eftersom sjöfarten har en ”no blame culture” eller hur?…

  Som aktiv sjöman blev/blir man tvungen att gå kurser, väldigt många kurser men samtidigt ersattes stora delar av kraven på sjöpraktik med olika kurser iland. När sjömän som har seglat i 30-40 år till sjöss, måste gå en livbåtskurs för att hålla sin behörighet, då har något gått galet. Gott sjömanskap lär du dig i huvudsak ombord genom erfarenhet och erfarenhetsutbyte mellan kollegor och chefer. Sjömän och alla andra människor, härmas oftare och i större utsträckning än vad man blir tillsagd att göra. Man lär sig helt enkelt av varandra. Man ser hur någon gör och lär sig därmed att så ska jag också göra eller tvärtom.

  Varför blev det så här? Kanske för att allt för få människor med erfarenhet av arbete inom sjöfarten då som nu sitter i ledande ställningar inom de bestämmande myndigheterna såväl nationellt som internationellt, inte vet jag? Vad tror du?

  Keep always sharp look OUT!

 • Kontiki

  intressant läsning. Framför allt kommentarerna av kollegor.
  Jag är ingen fan av onödiga checklistor. Och det finns det en hel del av idag.
  Men jag har faktiskt aldrig hört om en olycka som berott på det.

  De incidenter jag har sett eller hört om har kunnat spåras till:
  Trötthet, okunskap, tekniska orsaker, ren och skär klantighet, missförstånd, alkohol.

  Tröttheten är kanske det jag sett som den största orsaken till incidenter.
  Om en bås som seglat I mer än 20 år hanterar en vajer felaktigt och klämmer handen så är det inte en checklista som är orsaken. Inte heller okunskap. Det är en trötthetsinducerad klantighet.
  Och det är mest såna olyckor jag sett.

  Risken för missförstånd ökar om vi inte har ett gemensamt arbetspråk som alla behärskar till fullo.

  Vad det gäller okunskap så har vi som varit med ett tag ett ansvar att hjälpa och stödja de unga sjömän som just börjat sina sjökarriärer. Det har vi alltid gjort.

  Till sist. Befälselever har funnits I den svenska handelsflottan I 100 år.
  Det är inget nytt system. Visst har upplägget ändrats genom tiderna.
  Men af chapman var en gång skolfartyg för transatlantic. Något att minnas innan man börjar med: på min tid……

  Segla väl kära kollegor

 • Kalle emil Andersson

  Detta måste bero på att gubbarna ombord inte får tid att ”ladda batterierna” längre…dvs första schappet o första ludret som belöning för hård koncentration…sedan tid att sova ruset av sig i en lugn koj….:)

 • Anonymous

  Håller till 100 procent med ”sjöbusen”! Erfarenhet väger tyngst

 • Sjömanserfarenhet

  Ja tror att ”sjöbusen” har fatt I något väsentligt för det finns en övertro på att alla job kan göras bara man har en checklista I handen. Men frågan är ju hur man ska kunna snickra ihop en checklista när man aldrig sett ett fartyg och fått uppleva den miljö som omger verksamheten. Och den som sedan följer checklistan slaviskt han missar ju att titta upp och sätta saker I sitt sammanhang. Det går inte så lätt att teoretisera verkligheten!

 • Inspektören.

  Hmm, intressant vad ni kommentatorer lyckats läsa ut ur de lösrykta siffrorna i artikeln. De flesta av era kommentarer är grundlösa och rent av okunniga.

  Jag kan efter 34 år i sjöyrket konstatera att de flesta elever (finns så klart undantag) som gått den ”nya” sjöbefälsutbildningen (startår 1989) har både bättre kunskaper och motivation än det trötta sjöfolk som tvingats till sjöss för att de inte dög något annat till.

  I de flesta länder har man kadettutbildningar. Dessa har varierande kvalitet. Men de som gått i skolor i västra Europa har mycket god utbildning.

  Att sedan olyckorna ”ökat” har mer att göra med rapportering än med ökning av faktiska orsaker.

  Så ni sitter i er sandlåda och försöker blicka ut över kanten samtidigt som ni pillar er i naveln och upptäcker det oerhört intressanta navelluddet…

  • the Man

   Bra skrivet Mr Inspektör men har seglat med många bra från Öst bara man kommer över kultur skillnaderna och alkoholen

 • Bo Nilsson

  Lösryckta siffror vet jag inte om jag kan hålla med om, det är bara att läsa så kan man få sig en uppfattning om vad som sker i våra vatten. Jag tycker att Sjöbuse lyckats uttrycka sig på för ett förnuftig sätt, och mycket av vad du skriver håller jag med om.
  Däremot tycker jag Inspektören låter lite som en riktig gnällspik, och jag antar att du jobbar inom Transportstyrelsen, eller så satte frugan stopp för din karriär för många år sedan. Hade det varit så att du fortfarande jobbar till sjöss, så är det väl först nu som dina erfarenheter inte ifrågasätts längre eftersom erfarenheten inte är så stor på de som idag kommer ut. Eller med tanke på luddet i naveln så tror jag mera att du jobbar på Transportstyrelsen.

 • Anonymous

  Lennart Sundqvist (pensionerad lots sedan 2år)
  Jag är då inte överraskad att antalet olyckor ökar inom sjöfarten.
  Tvärt om!
  Efter 16år som lots såg jag dagligen hur det försämrades sakta men säkert.
  Tragiskt men sant

Artikeln är stängd för fler kommentarer