Sjöolyckor ökade, personskador minskade

Sjöfartsinspektionens sammanställning av rapporterade sjöolyckor och tillbud i svenska vatten ökade 2007 till 135, jämfört med 108 året innan. Däremot halverades antalet personolycksfall från 37 till 18. Det finns dock ett mörkertal och inspektionen bedömer det som sannolikt att fler utländska fartyg varit inblandade i olyckor än vad som framgår av statistiken.