Sjöolyckor ökade, personskador minskade

Sjöfartsinspektionens sammanställning av rapporterade sjöolyckor och tillbud i svenska vatten ökade 2007 till 135, jämfört med 108 året innan. Däremot halverades antalet personolycksfall från 37 till 18. Det finns dock ett mörkertal och inspektionen bedömer det som sannolikt att fler utländska fartyg varit inblandade i olyckor än vad som framgår av statistiken.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.