Fotograf: Källa: Emsa

Kategori: Hamn/Logistik | Haveri | Passagerarsjöfart

106 dödsfall inom EU 2016

106 personer dog under 2016, men antalet sjöfartsrelaterade dödsfall och personskador i EU har minskat de senaste åren, rapporterar Emsa.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]åren, rapporterar Emsa.

EU-organet European Maritime Safety Agency, Emsa, sammanställer årligen de olyckor och incidenter som rapporteras in i systemet European Marine Casualty Information Platform, Emcip. Den senaste sammanställningen kom i dagarna och visar att 106 sjöfartsrelaterade dödsfall rapporterades in under 2016.

26 fartyg gick under

Andra siffror för 2016 ur sammanställningen:

  • 3.145 – det totala antalet olyckor och incidenter
  • 79 – antalet mycket allvarliga fall av personskada
  • 957 – antal personer som skadades
  • 26 – antal fartyg som gick under
  • 3.505 – antal fartyg som var inblandade i incidenter och olyckor
  • 123 – antalet olycksutredningar som startades

Sedan inrapporteringen i Emcip-systemet blev obligatorisk 2011 har totalt 16.500 incidenter och olyckor rapporterats in. Av dem är cirka hälften av navigationstyp, det vill säga kollisioner och grundstötningar. Av arbetsplatsolyckorna utgör cirka 40 procent fallolyckor. 42 procent av dödsfallen skedde i hamnområden.

Viss underrapportering

Emsa skriver att antalet olyckor som rapporteras in verkar ha stabiliserats kring 3.200 per år sedan 2014. Medan antalet mycket allvarliga och allvarliga olyckor har legat på samma nivå de senaste åren har ett något ökat antal mindre allvarliga incidenter rapporterats in. Emsa uppskattar att det är de mindre allvarliga incidenterna som fortfarande är föremål för underrapportering.

Färre inblandade lastfartyg

Sedan 2014 har antalet fartyg som går under halverats. 1.600 lastfartyg var inblandade i incidenter och olyckor, vilket är en lägre siffra än tidigare.

Emsas sammanställning innehåller statistik över marina dödsfall och incidenter

  • för fartyg som är flaggade i ett EU-land,
  • som äger rum i EU-länders territorialvatten och inlandsvatten
  • som på annat sätt inbegriper väsentliga intressen för EU-länder.

Läs hela rapporten på Emsas hemsida.

 

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]