I mitten av november släppte EMSA en ny vägledning för installationer av batterier på fartyg.

Fotograf: Privat / Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Myndigheter

Ny EU-vägledning för batterier på plats

I mitten av november släppte EMSA en ny vägledning för installationer av litiumjonbatterier på fartyg. Den nya vägledningen skapar en ny europeisk standard och är framtagen på initiativ av Transportstyrelsen.

Den 14 november släppte den Europeiska sjösäkerhetsbyrån EMSA sin nya vägledning om batteridrivna fartyg, kallad EMSA Guidance on the Safety of Battery Energy Storage Systems (BESS). Det gör att Transportstyrelsen nu beslutat att ta bort sina riktlinjer för elektrifiering av fartyg.

– Framöver kommer myndigheten istället att hänvisa till den nya europeiska och gemensamma vägledningen, säger Sai Mohebbi, fartygsingenjör på sektionen för sjövärdighet på Transportstyrelsen och med elsäkerhet och alternativa bränslen som expertområde. 

Gäller alla typer av fartyg

Initiativet till den nya EU-gemensamma vägledningen kom från Transportstyrelsen för cirka 5-6 år sedan, men pandemin gjorde att arbetet blev försenat. Men nu är det i mål.

– EMSA observerade att det fanns ett väldigt stort intresse för den här frågan, både från medlemsstaterna, myndigheterna, branschen och klassningsbolagen. Det är väldigt många kompetenta människor som har varit involverade och arbetat för att vi ska ha en enhetlig vägledning inom unionen, säger Sai Mohebbi.

Målsättningen är att den nya vägledningen ska vara målbaserad och passa alla typer av fartyg som används internationellt eller nationellt. Vägledningen gäller fartyg med batterienergilagringssystem som baseras på litiumjonteknologi och som används för framdrivning, hjälpmaskineri, nödframdrivning och nödsituation.

– Tanken är att det ska bli likvärdigt och bättre standard över hela Europa. Det har varit en del problem med certifiering av batteridrivna fartyg tidigare, framförallt har second life-batterier skapat en del diskussioner i branschen, men även för den typen av installationer ska vi bli effektivare och bättre. Men man bör observera att second-life batterier och installationer som faller utanför EMSA:s vägledning kommer att bli föremål för en riskhanteringsprocess, säger han.

Gäller för nystartade projekt 

Även om nu Transportstyrelsen river upp de gamla riktlinjerna, så menar Sai Mohebbi att ingen ska hamna i kläm.

– Om man har påbörjat en konvertering enligt våra gamla riktlinjer, kommer vi självklart acceptera det. Men från och med nu och framöver kommer vi att hänvisa till EMSA:s vägledning i alla projekt som påbörjas, säger han. 

Han tror att det kommer leda till tydlighet och förbättringar för många redare.

– Ombyggnads- och nybyggnadsprocesser med fokus på batteridrift kommer att bli effektivare och gå snabbare. Samtidigt håller vi på med en omorganisation på myndigheten och tar fram nya rutiner för att bli effektivare och för att skynda på processerna. Förhoppningsvis kommer vi inte ha redare som sitter fast i ovisshet under långa perioder efter det här, säger han fortsätter:

– Alternativa bränslen och batteridrift innebär nya risker och vi på myndigheten anstränger oss för att teknikutvecklingen ska gå smidigt framåt utan att rederier och företag ska bli drabbade av de negativa konsekvenser samtidigt som man inte tummar på säkerheten.

Tar gärna emot inspel

När det gäller den nya europeiska vägledningen, uppmanar han alla att höra av sig vid upptäckt av fel eller om implementeringen blir omöjlig i vissa avseende.

– Det är ett levande dokument och om man ser något som är fel går det att höra av sig till oss på Transportstyrelsen så tar vi upp det med EMSA för att rätta till det, säger han.

Läs den nya vägledningen här.