Resande

  • Resande. Trots Covid-19 tycks intresset för att resa vara fortsatt högt. När Stena Line gjorde en undersökning framkom att nära fyra av fem vill resa lika mycket som tidigare – eller mer.