Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Arbetsmarknad | Utbildning

Ny enkät: Tre av fyra kvinnliga studenter trakasserade

Över hälften av alla sjöfartsstudenter har utsatts för trakasserier under sin praktik ombord på fartyg – värst drabbade är kvinnorna. Det visar en stor enkät från Sjöfartstidningen.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]t från Sjöfartstidningen.

57 procent av de svenska sjöfartsstudenterna har någon gång blivit utsatta för trakasserier på de fartyg som de arbetat ombord på. Det visar en enkät som Sjöfartstidningen gjort bland sjökaptens- och sjöingenjörsstudenterna på Chalmers i Göteborg och Sjöfartshögskolan i Kalmar. Bland kvinnorna som svarat är den siffran ännu högre – tre av fyra kvinnor, eller 76 procent, har minst en gång utsatts för kränkande behandling av andra kollegor. Ungefär hundra elever, eller tolv procent av de kontaktade studenterna, har svarat på enkäten.

Ofta sexuella trakasserier

Som trakasserier menar vi på Sjöfartstidningen både sexuella, psykiska, fysiska och verbala trakasserier. Men bland kvinnorna dominerar de som utsatts för sexuella trakasserier – nästan 75 procent av fallen har varit av sexuell karaktär. Och enligt den respons vi fått från studenterna handlar det om allt från tafsande, sexuella anspelningar eller rent av försök till övergrepp.

– Jag har blivit tvingad att kyssa någon, berättar en kvinnlig student som svarat på enkäten.

– Folk kastar kommentarer om min kropp, främst min rumpa, lite när som, säger en annan kvinnlig student.

Även män utsätts

Bland männen som har svarat på enkäten är trakasserier inte lika vanligt förekommande som bland kvinnorna. Men ändå svarar 45 procent av männen att de under sin tid ombord blivit trakasserade. Då handlar det främst om psykiska och verbala trakasserier.

En annan sak som enkäten visar är att de som utsatts för trakasserierna sällan har berättat om händelserna för någon person med reell makt att göra någonting åt det. De flesta valde att bara berätta det för någon närstående vän eller familjemedlem. Bara var femte berättade det för någon på skolan eller på rederiet. Lika få berättade det för en befälhavare ombord. Vilket kan bero på att nära hälften av trakasserierna till och med har begåtts av någon person i befälsposition.

Rädda för att bli ”brända”

En annan orsak till att inte anmäla, som många nämner, är att de är rädda för att bli ”brända i branschen”.

– Tänkte anmäla honom [befälhavaren som utsatte mig för trakasserier], men han skulle ge mig bra vitsord. Så här något år senare ångrar jag mig lite, vittnar en manlig student.

Av de som trots allt berättade om kränkningarna för befäl, skola eller rederi uppger de flesta att de visserligen blivit väl bemötta. Men enligt 85 procent av de svarande verkade det inte spela någon roll alls – de menar att det blev ingen eller väldigt liten skillnad efter att de påtalat problemen.

Dubbel skuldbeläggning

Ett problem som några av kvinnorna i enkäten påpekar är att kvinnor ofta skuldbeläggs i dubbel bemärkelse – de berättar att de beskyllts för att ha provocerat fram trakasserierna. Men i andra läget säger personer med makt att det inte går att agera på anklagelserna när det inte finns några anmälningar.

– Det är vidrigt att fokus ligger på att kvinnorna SKA anmäla, ”så att inte fler utsätts för samma sak”, och lägger ytterligare ansvar på ett offer. Istället för att försöka inse VARFÖR vi inte vågar anmäla och VAD som kan göras åt det och lägga ansvaret där det hör hemma – hos männen, skriver en kvinnlig student.

Vanligare ombord än på land

64 procent av de cirka hundra studenter som svarat på enkäten tror att det är mer vanligt förekommande med trakasserier ombord på fartyg än på landbaserade jobb.

– Jag tror det är mer vanligt eftersom vi lever med varandra dygnet runt och det är på så vis svårt att undvika varandra ombord, berättar en person.

– Ombord är det mer ”okej” enligt många att göra sånt här. Det kan ibland anses att det ”tillhör” sjömansyrket. Och det jobbas inte alls lika effektivt med att motarbeta trakasserier ombord som iland, vittnar en annan om.

Bekräftad bild

Om man jämför Sjöfartstidningens enkät med andra undersökningar som gjorts på temat bekräftas bilden av att trakasserier förekommer oftare ombord på fartyg. Bland annat presenterade Arbetsmiljöverket en undersökning i juni 2014, där de hade frågat arbetstagare över hela Sverige om de någon gång utsatts för sexuella trakasserier på sin arbetsplats. Enligt den undersökning hade 17 procent av männen och kvinnorna i åldrarna 16-29 år utsatts för trakasserier. Personerna i vår undersökning är mellan 20 och 35 år gamla och av de har över hälften utsatts för trakasserier.

Flera av de som svarat att det är vanligare med trakasserier ombord än på land menar att det beror på kulturen ombord. En mansdominerad kultur med traditionella och starka hierarkier, samt det faktum att man ofta lever så tätt inpå varann.

– Som elev är man otroligt utsatt och i en extrem behovsposition ombord. Lägst i rang, oönskad av många och dessutom långt borta från all den trygghet som finns hemma.

Fakta om enkäten

 • Enkäten genomfördes den 13-19 februari 2015.
 • Totalt skickades enkäten ut till 776 studenter, via mail.
 • De läser på antingen Chalmers i Göteborg eller Sjöfartshögskolan i Kalmar.
 • Studenterna läser på Sjökaptens-, Sjöingenjörs- samt Sjöfart och logistikprogrammen.
 • Totalt svarade 94 studenter, lite mer än var tionde kontaktad student.
 • Enbart tre svarande läste på Sjöfart och logistikprogrammet, varför vi inte publicerar något resultat från deras svar.

[/flowy_subscriber_only]

Kommentarer

 • Class of -97

  Om skolorna och branschen menar alvar med att på djupet undersöka hur det ligger till och hur trenden är borde en undersökning sändas ut till alla som gått ut från skolorna de senaste 20 åren. Det är vi som gick ut på -90 talet som nu är i ställning att verkligen förändra dagens situation.

 • Anonymous

  Elever måste anställas -jämställas,allt annat är Fel.

  • Undrande

   Varfor da?
   Utveckla garna dina tankar lite sa vi forstar hur du tanker.

 • Anonymous

  Hade varit intressant om man följde upp denna undersökning med kommentarer från redare, redarförening, skolorna och SUI! Varför så tyst från de hållen?

  • Adam Bergman

   De ansvariga på skolor och arbetsgivarorganisationer är tillfrågade och svar från de kommer snart. Så vi är på det.

   • Anonymous

    Lysande!

 • Anonymous

  Att bara en tiondel svarar känns anmärkningsvärt. Har de inte blivit kränkta, inte hunnit med eller struntar de i problemet? Om de struntar i det riskerar vi ju samma tendens i framtiden med.

  Jag tycker dock att det känns som att man nu svartmålar alla ombordanställda som grupp, men tror att de flesta av oss faktiskt kan uppföra sig mot elever/kollegor. Hur som helst så är är beklagligt och jag hoppas att debatten tar oss framåt och bort från detta.

 • Anonymous

  Ansvaret för besättningen ligger hos rederiet och befälhavaren och det får inte vara så att vi har
  besättningman ombord som inte respekteras som en fullvärdig medarbetare.
  Elever borde få en längre period till att komma in i yrket,och då från dag 1 åtnjuta ett avlösningsystem som övriga ombord mm ,man skall ha samma rättigheter och arbetstider och få göra riktiga jobb mm ,inte ses som en belastning,vilket man kan avläsa av alla kommentarer i denna tidning.ingen ombord har mer rättigheter än vad som framgår av resp befattningsbeskrining,det borde också finnas en befattningsbeskrivning för dessa våra yngsta kollegor ,man skall räknas till besättningen .det som sker är cheept från början till slut.
  man kan inte jämföra deras situation med en elev som ex gör praktik på en arbetsplats iland 8tim och sen åker hem över natten ,är det svårt att förstå detta? GE Dom lön och upprättelse.

 • Anonym

  Jag har blivit mobbad under en längre tid av en skeppare och chief, anmälde detta till rederiet, båda blev uppkallade till rederiet, båda två fick stanna kvar i samma båt och rederi, jag fick flytta på mig, var sjukskriven i 6månader, sedan slutade jag i rederiet.

 • Anonymous

  Vilka båtar gäller det? Själv är jag maskinist och handledare på ett av de stora färjerederierna. Har väl haft hand om ett 50-tal ur den aldrig sinande ström av elever skolorna skickar men har aldrig sett eller hört något om trakasserier. Som sagt, vilka rederier och båtar gäller det? Svenska besättningar eller mixade?
  //Maskinist

  • Adam Bergman

   Hej Anonym,
   Vi kommer inte gå ut med några fartygsnamn – för att inte peka ut någon person eller något rederi. Men jag kan säga att vi har fått höra berättelser om trakasserier och diskriminering som skett på de flesta typer av fartyg och i både mixade och inte mixade besättningar. Så det är ett problem som förekommer på många platser. Men därmed inte sagt att alla utför eller råkar ut för detta, långt ifrån det.

 • Anonymous

  Du som (”eventuellt”) trakasserar föreslår jag att fundera över :
  Skulle du vilja att din dotter eller son behandlades så – som du behandlar tjejen eller killen som du är något äldre och erfaren än. Tänk innan du talar. Behandla ”din nästa ” som du vill själv eller ditt barn skall bli behandlad. Slut.

 • Anonymous

  Att inte hänga ut namn på fartyg förstår man. Men flagg eller liknande? Vad är det för nationalitet på seniorbefälen.
  Idag får ju elever åka ut på allt fler fartyg med ickesvensk flagg. Synen på kvinnor och allas jämställdhet skiljer sig ordentligt från Sveriges.
  Sverige ligger ljusår för de flesta övriga nationer/nationaliteter i jämnställdhetsfrågor. Med detta ville jag få sagt att vi jobbar förfullt med dessa frågor ombord, men nästa gång så gör gärna enkäten mer specifik så att vi kan se vart problemen finns.

  • Student

   Det som hörs generellt är ju att det är vanligare med Svenskar,

 • Inger Sjöholm

  Det vore kanske inte fel att tala om vilka, som inte sköter sig. Detta drabbar ju annars alla hyggliga besättningar som ändå finns. Själv är jag sjöingenjör och kvinna och har alltid blivit väl bemött av trevliga och positiva skeppskamrater – både som praktikant och anställd.

  • Adam Bergman

   Hej Inger,
   Vi på Sjöfartstidningen har valt att inte gå ut med några namn på varken personer, fartyg eller rederier med anledning av att det är ett känsligt ämne. Och även om många vittnar om vad som hänt kräver vi inte ansvar av några specifika rederier eller personer då vi fått uppfattningen att det är ett problem som är större än bara några fartyg. Även om det absolut inte drabbar alla så drabbar det många.
   Vi anser att frågan är viktig att belysa och som en konsekvens av den senaste tidens skriverier har flera aktörer i branschen gått samman för att försöka komma till bukt med problemet: http://www.sjofartstidningen.se/branschen-samlade-mot-trakasserier/

 • Caroline Andersson (tjej med oerhört snygg akter!)

  Ärligt talat så blir jag riktigt förbannad och ledsen när jag läser det här. Ja, det finns folk (både killar och tjejer) som blivit riktigt illa behandlade ombord och givetvis ska det uppmärksammas och åtgärder ska vidtas. Men gör man en sån här undersökning så ska sammanfattningen vara neutral! Och tar man med citat så ska hela sanningen komma fram!! Någon annan kanske skrev en exakt likadan kommentar, vad vet jag, men jag skrev att ”Folk kastar kommentarer om min kropp, främst min rumpa”. För ja, det gör dom. MEN jag skrev också att jag väljer att inte sätta mig i någon offerposition! Jag har en snygg rumpa. Jag ser det, andra ser det. Och att folk väljer att kommentera det, so what?! Jag tar det som en komplimang! 🙂

Artikeln är stängd för fler kommentarer

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]