Företag:

Jenny Larsson

Jenny Larsson, vd för ABB Power Grids Sweden AB, har valts till ny ordförande för Näringslivets Transportråd (NTR). Hon efterträder Per Bondemark. Under årsstämman valdes även Emilia Käck från Teknikföretagen in som ledamot i styrelsen. Jenny Larsson är sedan årsskiftet vd för ABB Power Grids Sweden AB och har över 20 års erfarenhet inom energibranschen.

”Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med medlemmarna och övriga styrelsen i NTR driva och utveckla frågor som är viktiga för transportköparna och stärker svensk konkurrenskraft”, säger Jenny Larsson.

I den nya styrelsen ingår företrädare för industri- och handelsföretag och de tre branschorganisationerna Skogsindustrierna, Teknikföretagen och Svensk Handel, vilka ursprungligen bildade Näringslivets Transportråd.