Finnlink går online

Finnlink effektiviserar sin passagerartrafik genom att introducera ett nytt internetbaserat bokningssystem från Hogia Ferry Systems. Med detta vill Finnlink förenkla möjligheterna för bilburna passagerare att boka plats på fartygen. Trots satsningarna på passagerartrafik kommer Finnlink även i fortsättningen att primärt betjäna frakttrafiken.– Våra fartyg har så stor kapacitet att den räcker till även för bilburna resenärer utan att lasttrafiken blir lidande, förklarar Finnlinks vd Christer Backman till SST.Finnlink opererar tre ro-pax-färjor i trafik mellan Kapellskär och Nådendal. Till skillnad från alla andra färjor i trafik mellan Stockholmsregionen och sydvästra Finland går Finnlinks fartyg inte via Åland och sjöresan blir därför kortare. De har inte heller någon taxfreeförsäljning ombord.– Vi förbereder oss för de strukturella förändringar inom passagerartrafiken som kan väntas komma på grund av ändrad lönsamhet inom taxfreeförsäljningen, säger Backman.