FEFC inför åtgärder mot franska hamnar

Rederier anslutna till Far Eastern Freight Conference har från den 15 juni att infört extra fraktavgifter (Emergency Port Congestion Surcharge) vid två franska hamnar på USD 250 per TEU. Detta gäller för både väst- och östgående lasttrafik. Åtgärderna är ett svar på de konflikter som råder i franska hamnar mellan arbetare och hamnledningar och som påverkar trafiken negativt. FEFC säger i en kommentar att deras medlemmar ”inte längre kan bära hela kostnaderna för att serva den franska marknaden”. FEFC kommer att följa utvecklingen i de franska hamnarna vidare.