Intertanko kräver åtgårder mot sjöröveri utanför Västafrika

Ett ukrainskt befäl dödades vid en piratattack mot tankfartyget Cancale Star utanför Benin den 24 november – nu kräver Intertanko att det internationella samfundet vidtar åtgärder mot piratattacker utanför Västafrika.”Intertanko är mycket bekymrade över den fortsatta våldsutvecklingen i Guineabukten, speciellt utanför Nigeria och Benin. Situationen kan inte fortsätta utan att omvärlden ingriper. Vi uppskattar det internationella samfundets insatser i Adenviken och utanför Somalia och länderna i Singaporesundet, men nu måste man också tackla situationen i Västafrika”, skriver Intertanko i ett uttalande.