EU närmare ett nytt sjösäkerhetspaket

Den 9 oktober möttes EU:s ministrar ansvariga för transportfrågor i Luxemburg – de beslutade att ta ett avgörande steg mot ett nytt säkerhetspaket för sjötransporter inom EU.”Ministrarna kom överens om behovet av att agera tillsammans för att förbättra sjösäkerheten genom att ge samtycke till de två senaste förslagen i Erika III-paketet, innehållande det föreslagna direktivet om krav på flaggstater och fartygägares försäkringar. Ministrarna gjorde också en utfästelse om att innan 2012 ratificera IMO:s internationella överenskommelser ... Således finns förutsättningarna för ett snabbt antagande av sjösäkerhetspaketet”, skriver EU i ett pressmeddelande.