EU-länder oense om högkvarteret för Galileo

Det är fortfarande oklart var högkvarteret för EU:s jätteprojekt positions- och navigeringssystemet Galileo ska ligga. Tanken är att högkvarteret ska placeras i något av EU:s nya medlemsländer, men ministerrådet har fortfarande inte kommit till något beslut, bland annat för att säkerhetsarrangemangen fortfarande är oklara. Galileo ska bland annat bistå europeiska transportsektorer till sjöss och på land med löpande information om till exempel positioner.