Nordiska länder i IMO:s Council

IMO:s beslutande organ, the Assembly, har valt Sverige, Danmark och Norge till IMO:s Council under perioden 2008–2009. Norge blev invalt i grupp A som består av tio länder med störst intressen i internationella sjöfartstjänster. Sverige blev invalt i grupp B som består av länder med störst intressen i den internationella sjöburna handeln. Danmark kommer att ingå i grupp C, länderna i denna grupp har specialintressen i bland annat sjöfartstransporter.Council är IMO:s exekutiva organ och ansvarar för att övervaka IMO:s arbete. Council består av 40 av IMO:s medlemsstater.