EU godkänner italienskt stöd för överföring av transporter från land till sjö

EU-kommissionen har godkänt ett italienskt program som skall få fler lastbilar att välja sjövägen i stället för landsvägen. Den italienska regeringen har avsatt EUR 240 miljoner i ett treårigt program där de åkerier som utnyttjar nya eller befintliga sjötransporter får ekonomiskt stöd för detta. Stödet avser såväl transporter med medföljande chaufför som trailertransporter. Medel kan också sökas för andra åtgärder som ökar sjötransportalternativets attraktivitet och tillgänglighet som t.ex. fortbildning av personal och nya elektroniska system. De som tar del av stödet måste förbinda sig att använda sjöalternativet i tre år efter att programmet har avslutats.