Estniska regeringen avslutade kommissionens arbete om Estonia-olyckan

Den estniska regeringens expertkommission, tillsatt för att utreda Estonias förlisning, presenterade sin slutrapport den 19 februari. Regeringen instämmer med kommissionens slutsats om att tillgänglig information inte ger möjlighet att få större klarhet om orsakerna till varför Estonia sjönk. Därför tog regeringen beslutet att avsluta kommissionens arbete. Slutrapporten är den fjärde rapporten från kommissionen och den presenterar huvudsakligen resultaten av de utredningar som gjordes på uppdrag av den svenska regeringen.Kommissionen tillsattes av den estniska åklagarmyndigheten, säkerhetspolisen och försvarsministeriet 2005 för att utreda vapentransport på Estonia, samtidigt hade det estniska parlamentet tillsatt en egen kommission med samma uppdrag.