ESL Shipping säljer Kontula

ESL Shipping Oy kommer att sälja sitt äldsta fartyg Kontula. Det isförstärkta bulkfartyget är på 31.850 dwt och levererades av Wärtsilä i Åbo 1980. Från ESL Shipping uppges att försäljningen kommer att genomföras inom en snar framtid och att köpesumman är USD 4 miljoner. Andra kvartalets resultat kommer därmed att påverkas positivt av den försäljningsvinst på EUR 3 miljoner som affären genererar. Under årets första kvartal redovisade ESL Shipping en vinst på EUR 4,1 miljoner. Förutom Kontula har ESL Shipping fem andra bulkfartyg, fyra pushbogserare och sju pråmar i sin flotta. Rederiet har dessutom två nybyggen i order i Indien, av vilka det första sjösätts i slutet av september i år.