ESL Shipping säljer sin äldsta

Uppgiften i Sjöfartstidningens föregående nyhetsbrev om att ESL Shipping Oy säljer bulkfartyget Hesperia har bekräftats i ett pressmeddelande från moderbolaget Aspo Oyj. Avslut i affären gjordes den 25 juni 2012. Hesperia är på 13.565 DWT och utrustad med egna kranar. Hon var det äldsta bulkfartyget i ESL Shippings flotta och levererades av Rauma-Repola Offshore Oy 1991.– Hesperia såldes till en köpare i Fjärran östern och kommer att gå i trafik på Vladivostok, säger ESL Shipping Oy:s vd Markus Karjalainen till Sjöfartstidningen.Försäljningspriset uppges till EUR 3,3 miljoner, vilket innebär en försäljningsvinst på 2,4 miljoner i koncernens resultat för andra kvartalet 2012. Affären är ett led i rederiets strategi att förnya sitt tonnage. Under 2011 och 2012 har ESL Shipping tagit leverans av sammanlagt tre nybyggen. Börsnoterade Aspo Oyj:s vd Aki Ojanen påpekar att miljödirektiven som träder i kraft 2015 har inverkat på planerna att förnya flottan.– Vi beslöt att avyttra vårt äldsta fartyg eftersom fortsatt trafik med Hesperia skulle ha inneburit betydande miljöinvesteringar.