ESL Shipping döper bulkfartyg

Alppila blev namnet på det 18.800 dwt bulkfartyg som det finländska rederiet ESL Shipping har under byggnad vid varvet ABG i Indien. I enlighet med rederiets traditioner fick fartyget sitt namn efter en stadsdel i Helsingfors. Fartyget byggs till isklass 1A Super och levereras i slutet av 2010. ESL Shipping har även i order två isförstärkta 56.000 dwt bulkfartyg vid Hyundai i Sydkorea.