Gott resultat för ESL Shipping

ESL Shipping, som ingår i den finska Aspo-koncernen, noterar ett bra resultat för 2008 trots nedgång i kapacitet och den försämrade marknadssituationen. Även om resultatet för 2008 inte nådde upp till 2007 års nivå beskrivs det ändå som utmärkt. Genom sin starka position inom kolskeppningarna från Ryssland lyckades rederiet kompensera för nedgången i råvarutransporterna för stålindustrin. En stor del av transportkapaciteten för i år är bunden till långa kontrakt, men inom skeppningarna för stål- och byggnadsindustrin kommer volymerna ytterligare att gå ned. Därför förväntas inte helårsresultatet för i år bli lika bra som 2008.