EMSA till Lissabon i april

Den europeiska sjösäkerhetsmyndigheten EMSA flyttar från Bryssel till provisoriska lokaler i Lissabon i april nästa år. Där kommer man att stanna till slutet av 2007 då EMSA:s nybyggda kontor skall stå klart. EMSA har i dag cirka 100 anställda, men man kommer att vara fler än 120 när flyttlasset går.Det var i december 2003 som EU beslöt förlägga EMSA till Portugal.