Dyrt flytta Louddens oljedepå i Stockholm

Det kommer att kosta mellan en och en och en halv miljarder att lägga ner oljedepån på Loudden i Stockholm. Stockholms stad har tagit ett beslut om att oljedepån ska flyttas 2011, om det är möjligt. En slutrapport för hur det kan göras har just blivit klar.– Om man bara lägger ner Loudden kommer man att få göra omfördelningar till Bergs depå i Nacka, Södertälje, Gävle, Västerås och Norrköping. Då blir Bergs depå väldigt central och man kommer ändå inte ifrån problemet med transporter över Mälarsnittet, säger Kjell Karlsson, chef för infrastrukturen i Stokholms Hamnar.Just önskan om att slippa transporterna av olja genom Stockholm är en av anledningarna till att oljedepån på Loudden ska flyttas.– Därför säger vi i utredningen att om eller när man lägger ner Loudden bör man etablera en depå någonstans norr om Stockholm som kan förses med bränsle på tåg från Gävle. Ett koncept som liknar det flygbränslet redan har.Bergs oljedepå i Nacka ligger också nära bebyggelse och det kan vara känsligt att ge den ökad betydelse för bränsleförsörjningen för det 40-tal kommuner som berörs. Snarare kanske den ska läggas ner.– Om eller när man även vill lägga ner Bergs då måste man etablera en depå norr om Stockholm och därför föreslår vi att man börjar med det redan när man lägger ner Loudden. Det blir en kostnad på omkring 300 miljoner för en första etablering.