Bunkers och besättning dyrt för Stolt-Nielsen

I årets första kvartalsrapport redovisar Stolt-Nielsen ett rörelseresultat på USD 34,2 miljoner för sin tankerverksamhet, något upp jämfört med första kvartalet 2007. I år har dock rörelsekostnaderna ökat med nästan USD 50 miljoner. Av detta svarar högre bränslekostnader för USD 30,6 miljoner medan högre lönekostnader för ombordanställda svarade för USD 3,6 miljoner.