Fotograf: Magnus Sandberg

Kategori: Hamn/Logistik

Drar tillbaka lockouterna

Efter ett nytt bud från medlarna återkallar nu Sveriges Hamnar sina lagda lockouter. 

Medlarbudet kom i lördags och för att få tid att tänka över budet, som ska svaras på senast onsdag eftermiddag, drar arbetsgivarorganisationen tillbaka lockouterna.

– Genom att ensidigt och villkorslöst återkalla alla våra lockouter vill vi ge oss och Hamnarbetarförbundet bästa tänkbara möjlighet att nogsamt överväga medlarnas bud, säger Mattias Dahl vd för Transportföretagen i ett pressmeddelande.

Samma villkor

Det nya budet innebär, enligt Sveriges Hamnar, att hamnfacket i princip får allt de vill ha, förutom rätten att få fram andra villkor för sina medlemmar än vad som gäller enligt förstahandsavtal med Transportarbetarförbundet.  

– Vår position är tydlig. Vi är beredda att ge Hamnarbetarförbundet i princip allt de vill. Däremot varken kan eller vill vi acceptera att Hamnarbetarförbundet får en möjlighet att skaffa andra villkor för sina medlemmar än vad som gäller för övriga anställda i hamnarna enligt vårt kollektivavtal med Transportarbetarförbundet, säger Joakim Ärlund, förhandlingschef på Sveriges Hamnar.

Strejkvarslen ligger kvar

Hamnarbetarförbundet tar med sig budet till förbudsstyrelsen, men ser ingen anledning att dra tillbaka de varsel om punktstrejker som är lagda. 

– Det här budet är bara ett förtydligande av det tidigare, och klargör vilka avsteg man vill ha från svensk lag och rättspraxis gällande normala så kallade andraavtal. Vi ska förbjudas att delta i lokala förhandlingar om allt från turordningslistor vid arbetsbrist till semesterförläggning och arbetstider, säger förbundsstyrelseledamot Erik Helgeson i ett pressmeddelande.

”Panikåtgärd”

Den aktuella strejkomgången påbörjades i går söndag i Göteborgs roro-terminal och omfattar närmare 50 punktstrejker under veckan i flera hamnar. Sveriges Hamnar svarade med lockouter, som man nu alltså tar tillbaka. 

– Att de drar tillbaka sina varsel om utestängning av våra medlemmar känns som en panikåtgärd inför veckan. De behövde ha en anledning att ta sig ur de enorma produktionsstörningar som den här massiva lockouten skulle ha orsakat för hamnarna och svensk industri. Nu fick de det, trots att ingenting egentligen förändrats. Det kanske var bra för alla parter, säger Helgesson.