Fotograf: Henrik Ekberg

Kategori: Container | Hamn/Logistik

Hamnkonflikten: Jublet uteblev

Hamnarbetarförbundet öppnar upp för såväl samarbetsavtal som sammangående med Transport. Men Transport kräver att Hamnarbetarförbundet underordnas LO-förbundet. Konflikten i containerterminalen fortsätter.   

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]inalen fortsätter.   

Det förväntade glädjetjutet i lokalen vid Sydatlanten 6 i containerterminalen kom av sig något på onsdagseftermiddagen. Många i det välbesökta pressrummet hade förväntat sig en lösning på hamnkonflikten efter att Hamnarbetarförbundet flaggat för ett avtalssamarbete och ett framtida sammangående med Transport i utskicket inför presskonferensen.

”Oansvarigt och riskfyllt”

Förbundsstyrelseledamot Erik Helgesson redogjorde först för sin syn på det man kallar Sveriges Hamnars nya policy, alltså utestängningen av Hamnarbetarförbundets medlemmar i ett antal hamnar i Sverige.    

– Förbundsstyrelsen sammanträdde 13 mars och uppfattningen är att Sveriges Hamnars handlande är en provokation som syftar till att få fram en reaktion, möjligtvis för att ha en konfliktsituation för att rama in regeringens utredning om inskränkningar i strejkrätten. Vi har enats om att inte vidta några stridsåtgärder därför att det finns ingen anledning att låta motparten bestämma hur och när vi slåss för att bli en fullvärdig avtalspart, sade Erik Helgesson, som hade sällskap av Magnus Hagman, förtroendevald i Helsingborg och Josef Völgyi, förtroendevald i Stockholm vid podiet. 

– Vi har sedan starten 1972 haft en röd tråd i vårt arbete och det är att vi inte slåss inom skyddsorganisationen, arbetsmiljöarbetet ska inte plågas av prestige eller sekterism. Det är just detta som är nytt i Sveriges Hamnars agerande nu när våra skyddsombud slängs ut och därmed bakbinder både oss och sig själv i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det är oansvarigt och riskfyllt, i synnerhet nu när vi har så stor belastning i hamnarna. Det leder till olyckor. I Sverige har vi cirka 100 skyddsombud som blir utestängda från sina uppdrag.

För ett samarbete

Hamnarbetarförbundet har de senaste månaderna samtalat med både LO och Transport för att hitta en väg att lösa konflikten. Vid senaste mötet redogjorde man för LO:s avtalssekreterare, Torbjörn Johansson, att Svenska Hamnarbetarförbundets förbundsstyrelse ställer sig enhälligt bakom att underteckna ett på riksnivå likalydande kollektivavtal med fredsplikt med arbetsgivarorganisationen. Man ställer sig även bakom ett samarbetsavtal med Transport ”där de båda förbunden förbinder sig att gentemot arbetsgivarsidan uppträda som en gemensam förhandlingskartell i landets hamnar samt underkasta sig ett skiljemannaförfarande av överenskommelsen tredje part och oenighet uppstår”.

– Förbundsstyrelsen ställer sig också enhälligt bakom att tillsammans med Transport underteckna en avsiktsförklaring om sammangående och omedelbart tillsätta en arbetsgrupp för att diskutera former och praktiska frågeställningar med ett sådant avtal, berättade Erik Helgesson. 

Vill behålla vitala delar

LO:s svar på förslagen var bland annat att Hamnarbetarförbundet ska underordnas Transport genom ett hängavtal och att Hamnarbetarförbundet ska upplösa sig självt och gå in i Transport utan förändringar i Transports befintliga organisationsmodell. 

– Detta kan vi tyvärr inte acceptera. Ett avtalssamarbete måste bygga på två jämbördiga parter och ett jämbördigt förhållande formellt sett i förhållande till kollektivavtalet. Vi är intresserade av ett samarbete med Transport men det förutsätter att vi behåller vitala delar av det som gör Hamnarbetarförbundet unikt. Som till exempel medlemsdemokratin och organisationsmodellen, en kultur som bygger på medlemsengagemang, ansvarstagande och inflytande. Ett framtida sammangående måste bygga på en kompromiss och inte på att den ena partnern sväljer den andra.  

Besviken

För närvarande finns inga möten inplanerade för Hamnarbetarförbundet. 

– Men vi är öppna för samtal, både med Sveriges Hamnar, LO och Transport. Det är enda lösningen på problemet. Mest akut nu, när vi kör hamnarna på bristningsgränsen, är arbetsmiljön. 

Senast den 31 maj ska regeringens utredning om konflikträtten presenteras. Där har arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) redan flaggat för en inskränkning av strejkrätten. 

– Om det blir så kommer LO göra ett gigantiskt självmål. Arbetsgivarna är aldrig lojala i det långa loppet. Men gör de det valet så ställer vi om vår organisation igen. Vi anpassar oss, det är så vi har överlevt i 46 år.   

En besviken Berit Blomqvist, vd för Sveriges Skeppsmäklareförening, besökte pressträffen. 

– Jag förstår inte vad som är nytt. Jag trodde faktiskt på en lösning av konflikten här i dag, sade hon. 

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]