Difko-företag börsnoteras

Difkos investmentbolag Nordic Tankers kommer snart att vara klart för notering på Köpenhamnsbörsen. Företaget bildades för att operera tre Panamax-tankers, då ägda av moderbolaget Difko XXXXVII (47), som var tvunget att ta över fartygen efter att en timecharteraffär gått om intet. Intjäningen har varit god i Nordic Tankers över åren, och företaget har köpt på sig två containerfartyg och två kemtankers, de senare i ett joint-venture med Eitzen. De ursprungliga tankfartygen säljs nu, vilket ger en bra kapitalbas inför börsnoteringen som väntas under våren nästa år.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.