Havila börsnoteras i morgon

Havila Shipping som driver en flotta på 16 offshorefartyg noteras på Oslobörsen i morgon. Rederiet har 450 ombordanställda och skall arbeta med service till offshoreindustrin nationellt och internationellt.