Havila börsnoteras i morgon

Havila Shipping som driver en flotta på 16 offshorefartyg noteras på Oslobörsen i morgon. Rederiet har 450 ombordanställda och skall arbeta med service till offshoreindustrin nationellt och internationellt.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.