Danmark får ny sjöfartsminister

Den nuvarande ministern för sjöfart, Ole Sohn, som har titeln Erhvers-och Vækstminister, har meddelat att han kommer att sluta som minister med omedelbar verkan. Ole Sohns avgång är kopplad till ordförandevalet för hans parti Socialistisk Folkeparti. Den nya ordföranden väljs på lördag och det förväntas att denna (två kvinnor tävlar om posten) kommer att stuva om bland ministerposterna partiet har. Det är fortfarande oklart vem som kan tänkas bli ny ”sjöfartsminister”.