Farvandsvæsenet i Danmark läggs ned

Den nya danska regeringen under ledning av statsminister Helle Thorning-Schmidt, Socialdemokraterna, har beslutat att lägga ner Farvandsvæsenet. Farvandsvæsnet drogs igång i början av 1970, och kombinerar lotsning, fyr och bojservice samt hydrografiska undersökningar. Myndighetens uppgifter kommer nu att fördelas mellan Søværnets Operative Kommando, Erhvervs- och Vækstministeriet, Klima-, Energi och Byggningsministeriet och Miljøministeriet. I framtiden kommer lotsningen och navigations-märkningarna att vara en del av Erhvervs- Vækstministeriet. Oceanografi överförs till Klima-, Energi och Bygningsministeriet, medan sjömätningen överförs till Miljøministeriet.I samband med regeringsskiftet den tredje oktober fick Danmark även en ny minister med ansvar för sjöfarten, Ole Sohn från Socialistisk Folkeparti. Ole Sohn är numera Erhvervs- og Vækstminister istället för Brian Mikkelsen från De Konservativa.