Concordia Maritime tvingas ta tillbaka fartyg

I sin delårsrapport för första kvartalet 2012 skriver Concordia Maritime att man inlett förhandlingar med Argo Shipping om en förtida återleverans av P-MAX-fartygen Stena Primorsk och Stena President, detta på grund av ekonomiska problem hos Argo. Kontrakten som egentligen löper ut 2016/2017 kommer med största sannolikhet att avslutas redan under det andra kvartalet 2012, ett tungt slag för det Göteborgsbaserade rederiet. Concordia kommer förvisso att få viss kompensation som gör att helårsresulatet för 2012 inte påverkas i någon högre utsträckning. I och med detta kommer Concordia Maritime att ha fyra fartyg som opererar på spot. De två P-MAX-fartyg som idag opererar på spot snittar på en intjäning på USD 14.000/dag medan de kontrakterade fartygen snittar på USD 20.000/dag.Resultatet efter skatt för årets tre första månader skrevs till SEK 20,6 miljoner, jämfört med 20,9 miljoner motsvarande period i fjol.Concordia Maritime meddelar också i ett pressmeddelande att rederiet får en ny ekonomidirektör från 1 maj, Anna Forshamn. Hon kommer närmast från en tjänst som Group Financial Controller och Group Pensions Manager på Stena AB.