Chalmers satsar på sjöfartskvinnor

Chalmers och Institutionen för Sjöfart och Marin Teknik startar ett treårigt projekt kallat ”Sjöfartskvinnor”. Avsikten är att öka antalet kvinnliga studenter på sjökaptens- och sjöingenjörsprogrammen samt på programmet för sjöfart & logistik.