Chalmers säljer Dickson

Chalmers säljer sitt övningsfartyg Dickson, det formella beslutet är nu taget.– Våra sjöbefäl utbildas inte för den typen av fartyg, säger Olle Rutgersson, prefekt för institutionen för Marin Teknik och Sjöfart på Chalmers.Navigation av stora fartyg som övats ombord på Dickson kommer nu att istället att övas i den nya simulatorn som finns på skolan.– Det som studenterna uppskattat mest med att öva på Dickson har varit handstyrning och att lägga till vid kaj, och de delarna kommer vi att ha kvar. Vi tittar på olika lösningar på att hyra in ett fartyg, kanske Dickson, minst en månad per år.Genom att sälja övningsfartyget räknar skolan med att spara 1,5 till 2 miljoner per år, hela grundutbildningen för sjöbefäl har en budget på omkring 25 miljoner. Samtidigt förlorar utbildningen en stark symbol.– Naturligtvis är det en symbol för en sjöbefälskola att ha ett eget fartyg. Det är en imagemässig, och känslomässig, förlust att sälja fartyget.Det finns ännu ingen köpare till Dickson men Olle Rutgersson hoppas att fartyget ska fortsätta användas som övningsfartyg.– Jag tycker det vore bra att komma fram till en överenskommelse med någon gymnasieskola.