CECO ökar i Sigloo Gas

Camillo Eitzen & Co (CECO) kontrollerar nu 82,5 procent i Sigloo Gas sedan ägarna av 31,74 procent av aktierna accepterat ett högre bud. Ursprungligen baserades budet på ett värde på flottan på USD 97 miljoner, men när man höjde till USD 100 miljoner kom accepten.