Camillo Eitzen tar kontroll av Sigloo Gas

Camillo Eitzen har nu köpt ytterligare 5,25 procent av aktierna i Sigloo Gas och har därmed nått upp till en ägarandel på 50,75 procent. Sigloo Gas har sju gastankers på 8.300–11.800 kubikmeter som ingår i den av A.P. Møller-Mærsk opererade Skandigas-poolen.