Brokollision fortfarande ett mysterium

Det finns ännu ingen förklaring till olyckan där containerfartyget ”Karin Danielsen” rammade den västra delen av Stora Bält-bron. Fartygets överstyrman, som hade vakten på bryggan när olyckan inträffade, förolyckades. Hans kvarlevor hittades på fredagsmorgonen när röjningsarbetet inleddes i Nyborg, dit fartyget bogserats. ”Karen Danielsen” hade lämnat Svendborg för en ballastresa till Finland. Hon lämnade lotsen vid Thurø och fortsatte nordvart till T-rutten. Framme vid denna girade hon söderut mot Östersjön. Från girpunkten tog det 12 minuter och 30 sekunder till det ögonblick då fartyget rammade bron. Överstyrmannen var ensam på bryggan och det finns inget dödmansalarm på fartyget. En obduktion kommer att genomföras i dag eller i morgon för att försöka klarlägga om styrmannen råkat ut för någon akut sjukdom före olyckan. Räddningsoperationen var mycket välorganiserad, men frågetecken finns kring övervakningen från VTS-centralen. Huvuduppgiften för denna är att säkerställa att inga för höga fartyg försöker ta sig under den västra lågbron, men ingen reagerade när ”Karin Danielsen” valde fel väg, trots att hon var identifierad och fanns på centralens radarskärmar. ”Karen Danielsen” kommer, enligt skeppsredare Ulla Danielsen, att repareras. Slutnotan för detta kommer att räknas i ett tvåsiffrigt antal miljoner danska kronor.