Dryga böter och fängelse för lots efter brokollision

Företaget Fleet Management har i en uppgörelse med åklagarmyndigheten erkänt miljöbrott och att man förfalskat dokument efter att företagets Cosco Busan kolliderat med San Francisco – Oakland Bay-bron i tät dimma den sjunde november 2007. Uppskattningsvis spilldes uppemot 200 ton bunkerolja vid olyckan. Om uppgörelsen godkänns av domstol kommer Fleet Management att få betala USD 10 miljoner i böter, varav två miljoner är öronmärkta för naturskyddsprojekt. Dessutom sätts företaget under skyddstillsyn under tre år och ska då genomföra ett omfattande internt kompetensutvecklingsprogram för ökat miljömedvetande och säkrare navigering.Den lots som tjänstgjorde vid olyckan har dömts till tio månaders fängelse för att ha förorenat vatten och orsakat att flyttfåglar dött. John Cota, 61, är därmed den förste lotsen i USA som har fängslats för brott i tjänsten.