Bourbon beställer AHST

Ulstein Verft har fått ytterligare en beställning från Bourbon Offshore Norway, denna gång på ett ankarhanteringsfartyg, AHTS, av typ Ulstein AX 104. Fartyget får en ny typ av förskepp för att förhindra slag och stötar i hård sjö. Ordervärdet har inte offentliggjorts men med denna nya order, som också innehåller två optioner, har Ulstein en orderbok värd totalt NOK 2,7 miljarder. För ett par veckor sedan beställde Bourbon en AHTS av typ Ulstein AX 102.