Finansiering sökes för AHST-flotta

Två ledande norska aktiemäklare – ABG Sundal Collier och First Securities – arbetar med att få in totalt NOK 735 miljoner till det nystartade bolaget Deep Sea Supply, som nyligen köpte sex Ankarhanteringsfartyg, AHSTs, från amerikanska Tidewater för USD 220 miljoner. Avsikten är att få in pengarna i en kombination av ett obligationslån och privata placeringar. Det nya bolaget har redan säkrat NOK 100 miljoner från den holländska banken Fortis.