Transportstyrelsen lägger krokben för svenska fartyg

Transportstyrelsens generaldirektör Staffan Widlert slår sig för bröstet och meddelar stolt att myndigheten kunnat lämna tillbaka 100 miljoner kronor till statskassan ”som inte behövts för verksamheten” sedan ett effektiviseringsprogram börjat ge resultat.

Myndigheten har fått blodad tand och skriver att ”kostnaderna för dagens verksamhet väntas kunna minskas väsentligt med i stort sett bibehållen service och kvalitetsnivå.”

Sista fartyget betalar allt

Fast det är ju inte alla verksamheter som går bra. På sjöfartsområdet konstaterar man att kostnaderna översteg avgiftsintäkterna med 12,6 miljoner 2012 och 16,0 miljoner kronor året innan. Huvudskälet är naturligtvis framförallt att svenska rederier framhärdar med att flagga ut och att det därmed finns färre fartyg att inspektera.

Och så här kan vi ju inte ha det anser myndigheten. Man har därför bestämt sig för ett avgiftssystem med fasta årliga tillsynsavgifter och ”ambitionen är att avgiftsuttaget inom området då ska bli i balans.”

Det här innebär kraftigt höjda avgifter, för en del tonnage med upp mot 200 procent.

Färre fartyg leder alltså till höjda avgifter. Enligt den principen slutar det väl med att det sista fartyget får bära kostnaden för hela inspektionen.

På tvärs med regeringens ambitioner

När en myndighet lämnar tillbaka pengar till statskassan som man inte behövt, men samtidigt inte lyckats effektivisera på sjöfartssidan utan kraftiga avgiftshöjningar bidrar man definitivt inte till en bättre konkurrenssituation för svenskflaggad sjöfart. Det känns något märkligt med tanke på regeringens handlingsplan för svensk sjöfart som presenterades för några veckor sedan i vilken statmakterna hävdar att ambitionen är att förbättra konkurrenskraften för näringen.

Kommentarer

 • Anonymous

  Tyvärr så har ledningen redan kört inspektionern i botten och det är nog ingen räddning att vänta när ledningen är ointresserad.
  Lika bra att lägga ut resten på klassen och försöka att få de inspektörer som är bäst lämpade att göra riktade inspektioner på klassen samt att fortsätta göra hamnstatskontrollerna så bra som möjligt. Det kvarvarande tonnaget som ej är SOLAS baserat kanske kan läggas på nån ny form av privat men av staten ackrediterad firma, klassen är nog inte intresserad av detta i alla fall.
  mvh
  en i branschen

 • Per

  Jag tror läsarna vore intresserade av att få veta om 200 procent gäller 1 krona eller 100000 kronor. Mitt förslag är att ansvarig utgivare intervjuar GD och Transportstyrelsens styrelseordförande för att höra deras syn på framtidens avgifter samt gör en mindre nordisk undersökning rörande gällande avgifter hos våra grannar.

  • Rolf P. Nilsson

   Här är några exempel på hur avgiftshöjningarna slår:
   Svenska passagerarfartyg betalade i snitt 156.525 kronor och år i tillsynsavgift 2011. Denna höjs till 305.564. Då skall man veta att avgifterna höjts med 35 procent under 2009-2011.
   Enligt redareföreningen som gjort en genomsnittlig beräkning av åtta representativa svenskflaggade roro/passagerarfartyg i internationell trafik att avgifterna för dessa därmed tredubblats sedan 2009, från 97.000 per fartyg och år till nu alltså 305.564 kronor.
   Det är inte helt lätt att göra jämförelser med andra länder, men för några år sedan gjorde Sjöfartstidningen en jämförelse mellan vad det kostar att registrera ett fartyg under svensk, dansk respektive färöisk flagg inklusive nödvändiga inspektioner, möten ritningsgranskningar och mätningar.

   Den jämförelsen föll inte ut till svensk fördel kan man lugnt säga.

 • Johan Rindmyr

  När vi som ägare till två stycken mindre passagerarfartyg som trafikerade Tjust Skärgård, betalde vi X kronor till Transportstyrelsen. (Jag har inte siffrorna i huvudet, därav X kr). Detta var 2008-2010 och när vi sedan sålde ett av de två fartygen och enbart bedrev trafiken med ett fartyg ökade våra tillsynsavgifter med nära 50-75%.

  Då lönsamheten inom skärgårdstrafiken är väldigt begränsad, och vi körde även utan upphandling, så slår sådana där kostnadshöjningar dramatiskt på verksamheten. Jag är väldigt tacksam över att vi lyckades sälja även vårt andra fartyg innan den sista höjningen 2012 genomfördes, som innebar en grundavgift i storleksordningen 16 000 kr för vårt fartyg, och då ingick inte ens utfärdande av certifikat eller ens portot för att skicka dom till oss.

  Transportstyrelsen kommer att slå ut sig själva och jag tror faktiskt att det kan vara bra. Släpp in IACS sällskap för attgenomföra klassning även av mindre fartyg, så det kan bli lite konkurrens.

 • Anonymous

  Felet med Trasnportstyrelsen är att staten aldrig skulle ha flyttat fartygsinspektionen från Sjöfartsverket , långt bort från verkligheten.Tyvärr så stödde Redarföreningen detta då man trodde att det skulle bli en myndighet som skattefinansierades. Däremot så var förre Sjösäkerhetsdirektören emot och på goda grunder.
  Nu ska man dessutom slå ihop Luftfartsinspektionen med Sjöfartsinspektionen , två verksamheter som inte har annat än navigation gemensamt.
  I Transportstyrelsens 13 personer stora verksledning finns det ingen med högre nautisk examen än Förarintyg eller möjligen Kustskeppare för större fritidbåtar.
  Svårt att tro att de med den shipping bakgrunden ska kunna hjälpa till att få fler fartyg under Svensk flagg.
  Göran Andersson
  Norrköping.

 • Anonymous

  Stoppa upp farledsavgiften i häcken!!!!!!!!!! Tycker WRA Sven GW

 • Cowboy

  Efter att ha läst artikeln kan man ju börja undra om sjöfarten arbetar för transportstyrelsen och inte tvärtom…

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.