Besättningen på Danica White i säkerhet i Somalia

Det danska utrikesdepartementet meddelar att besättningen på den danska coastern Danica White mår bra och är oskadda. Departementet har haft kontakt med fartyget men de är mycket hemlighetsfulla om hur och när kontakterna skett, de säger bara att besättningen mår bra. Fartyget har nu legat utanför hamnen i Kobyo i tio dagar. Det är fortfarande oklart vad som pågår men man tror att utrikesdepartementet arbetar med någon slags diplomatisk lösning, med eller utan lösensumma. Vanligtvis tar kapningar av det här slaget flera månader att lösa. Vid den senaste kända kapningen tog det sju veckor innan fartyget och besättningen var befriade.