USA vill se ökad säkerhet ombord

Det amerikanska försvarsdepartementet vill se en ökad säkerhet på handelsfartyg som trafikerar Adenviken. 78 procent av alla fartyg som utsatts av piratattacker i området har avstyrt angreppen själva utan assistans från krigsfartyg.– Detta belyser faktumet att den enskilt största kortsiktiga responsen mot piratattacker är att arbeta för att rederierna ska införa lämpliga säkerhetsrutiner ombord, sa Michelle Flourney från det amerikanska försvarsdepartementet till den amerikanska senaten, rapporterar defenselink.Säkerhetsåtgärderna kan vara både passiva och aktiva, när det gäller det förra så kan det röra sig om tät kommunikation med maritima säkerhetscentra som till exempel EU Maritime Security Centre, varierade rutter, att undvika högriskområden och ta bort externa äntringslejdare. Aktiva säkerhetsåtgärder kan röra sig om att rigga vattenslangar med högt tryck eller anlita professionella beväpnade säkerhetsteam som placeras ombord.Samtidigt kommer det uppgifter från EU om att bara ett fartyg registrerat inom unionen har kapats utanför Somalia under Atalantas första tre månader. Atalanta är benämningen på den antipiratoperation som unionen sjösatte utanför Somalia i slutet av förra året.